Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto dostanie dopłaty rolno-środowiskowo-klimatyczne po przekazaniu gospodarstwa?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto dostanie dopłaty rolno-środowiskowo-klimatyczne po przekazaniu gospodarstwa?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 11.12.2020r.

W związku z otrzymaniem emerytury rolniczej, przekazałem synowi w październiku w drodze dożywocia grunty rolne. Na część z nich złożyłem wniosek o dopłaty rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Komu przysługują te płatności: mnie czy synowi?

Kto otrzyma dopłaty rolnośrodowiskowo-klimatyczne w przypadku przeniesienia własności gruntów?

W przypadku przeniesienia posiadania gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej złożonym przez rolnika w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowy posiadacz tych gruntów może wstąpić do toczącego się postępowania. Tak wskazuje par. 26 rozporządzenia ministra rolnictwa z 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” z PROW 2014–2020.

r e k l a m a

Czy nowy posiadacz gruntów może skorzystać z dopłaty rolnośrodowiskowo-klimatycznej?

Według ust 2 par. 26, nowy posiadacz gruntów wstępuje do toczącego się postępowania na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tych gruntów. Termin ten nie podlega przywróceniu. Nowy posiadacz podaje we wniosku swój numer identyfikacyjny albo dołącza kopię wniosku o nadanie takiego numeru. Do wniosku dołącza też umowę, w wyniku której zostało przeniesione na niego posiadanie gruntów (albo poświadczoną kopię).

Skomplikowany proces płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego

Z kolei § 29 wskazanego powyżej rozporządzenia określa, że w przypadku przeniesienia posiadania gruntów po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej, nowemu posiadaczowi tych gruntów mogą być przyznane kolejne płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Musi on jednak spełnić warunki do jej przyznania oraz przejąć zobowiązania związane z przyznaną pomocą.

Kwestia płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w niektórych sytuacjach jest skomplikowana. Warto więc dokładnie wyjaśnić swój przypadek w placówce ARiMR.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a