Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ogromna liczba wniosków o pomoc suszową. O ile obniżone będą stawki?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ogromna liczba wniosków o pomoc suszową. O ile obniżone będą stawki?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 29.11.2022r.

Nabór na pomoc suszową jeszcze się nie skończył, a już ponad 208 tys. rolników złożyło wniosek. W związku z tak z dużym zainteresowaniem, stawki wsparcia będą zmniejszone, bo nie wystarczy pieniędzy na wypłatę pełnych kwot. Ile pieniędzy rzeczywiście otrzymają rolnicy?

UWAGA! AKTUALIZACJA 13.12.2022: Są już znane stawki pomocy suszowej po uwzględnieniu współczynnika korygującego! Wiemy też, kiedy ARiMR zacznie wypłacać pieniądze.

r e k l a m a

Tylko do 30 listopada rolnicy mogą składać wniosek o pomoc suszową. Tego dnia upływa także termin na dostarczenie kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych.

Ogromna liczba wniosków o pomoc suszową. Rolnicy dostaną mniej pieniędzy

Pomoc suszowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rolników. Jak informuje nas ARiMR, do tej pory wpłynęło ok. 208 tys. wniosków. Oznacza to jednak, że budżet programu, który wynosi 600 mln zł, nie wystarczy, by wypłacić rolnikom obiecane 5 czy 10 tys. zł. 
 A przypomnijmy, że 10 tys. zł mieli dostać rolnicy mający szkody powyżej 30 proc., a 5 tys. zł, jeśli szkody są poniżej 30 proc. 

 Dlatego zapewne zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

- Po zakończeniu naboru i ostatecznym sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów będzie można ustalić, o jakie dofinansowanie starają się wnioskujący. Gdy kwota ta przewyższy zakładany budżet przeznaczony na to wsparcie, będzie musiał być zastosowany współczynnik korygujący – modyfikacji ulegną zakładane stawki dofinansowania - wyjaśnia nam ARiMR.

Na podstawie liczby złożonych wniosków można jednak policzyć, że rolnicy otrzymają mniejszą pomoc - po ok. 2-3 tys. zł. O takich sumach mówił też minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

- Po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków kwota pomocy będzie podlegać redukcji. Prawdopodobnie nie wyjdzie 5000 zł, ale w zależności od podziału może to być 2000-3000 zł - wyliczył minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. 

r e k l a m a

Pomoc suszowa 2022: co trzeba dołączyć do wniosku?

O pomoc klęskową (do ubiegania się o pomoc uprawniają nie tylko straty powstałe w wyniku suszy, ale też gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny) można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. : 

 • kopię protokołu oszacowania szkód, lub 
 • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód, 
 • zgodę współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne, jest przedmiotem współwłasności
 • kopie faktur lub dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży). Mogą to być m.in. umowy sprzedaży i oświadczenia o dokonaniu transakcji.

  Wniosek oraz kopie faktur i dokumentów sprzedaży najlepiej złożyć osobiście w biurze ARiMR

  Wnioski oraz kopie faktur i potwierdzeń sprzedaży można składać do 30 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji. Dokumenty można też wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale należy pamiętać, że o terminie ich złożenia decyduje data wpływu.

  Ponieważ nabór wkrótce się kończy, najpewniejszym sposobem na złożenie dokumentów jest wizyta we właściwym biurze powiatowym ARiMR lub skorzystanie z platformy ePUAP.

  Nie masz kalkulacji lub protokołu? 

  Ministerstwo rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na e-maila, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.

  Zamiast faktury i rachunków można złożyć oświadczenie

  Przypominamy też, że rolnik może złożyć oświadczenie zamiast faktury. ARiMR opracowała wzór Oświadczenia o sprzedaży produktów rolnych- wersja edytowalna oraz Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych - wersja pdf

  - Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży - wyjaśnia ARiMR.

  Rolniku, upewnij się, że ARiMR ma Twój aktualny numer konta. Jak to zrobić?

  Aby otrzymać wsparcie, rolnik powinien się upewnić, że ARiMR posiada jego aktualny numer rachunku bankowego. Dotyczy to w szczególności tych osób, które w ostatnim roku zmieniły bank.

  - Pomoc wypłacana będzie na rachunek wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące numeru konta były aktualne - wyjaśnia ARiMR. 

  Numer konta można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”. Jeśli numer konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji – zgodnie z instrukcją: https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow

  Kamila Szałaj, fot. J. Michalski

  r e k l a m a

  r e k l a m a

  r e k l a m a