Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 09.02.2021r.

Rodzice podzielili ziemię między mnie i brata. Sobie zostawili niecały hektar z działką siedliskową i budynkami. Ojciec umarł w zeszłym roku, mama jest ciężko chora. Tylko ja z żoną opiekowaliśmy się obojgiem rodziców, a teraz mamą. Brat ich odwiedzał raz na rok, a teraz domaga się spadku po ojcu. Czy ma do niego takie samo prawo jak ja? Czy mnie nie należy się większy udział z racji opieki nad rodzicami?

Kto ma prawo do spadku?

Prawo do spadku po ojcu ma również Pana mama. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Fakt, że to Pan opiekował się ojcem, nie ma wpływu na wielkość przypadającego Panu udziału.

r e k l a m a

Co może być podstawą wydziedziczenia?

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może być natomiast podstawą wydziedziczenia. Stosownie do art. 1008 k.c. polega ono na tym, że spadkodawca w testamencie pozbawia zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Inne przyczyny wydziedziczenia to:

r e k l a m a

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Wydziedziczenia może dokonać tylko spadkodawca za życia.

Co oprócz wydziedziczenia?

Innym sposobem pozbawienia spadkobiercy udziału w spadku jest uznanie go przez sąd za niegodnego dziedziczenia. W myśl art. 928 k.c. może do tego dojść, jeżeli spadkobierca:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadko­dawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił go albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę

Kto może dokonać uznania spadkobiercy za niegodnego?

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, a więc także inny spadkobierca. Z żądaniem takim należy wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od śmierci spadkodawcy.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Czapka z daszkiem - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Czapka z daszkiem - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

27,00 zł

Cena regularna 35,00 zł

SPRAWDŹ

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a