Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak uniknąć problemów podczas zakiszania kukurydzy?

Jak uniknąć problemów podczas zakiszania kukurydzy?
Polskie mleko Żywienie krów
Data publikacji 22.09.2020r.

Wielu producentów mleka boryka się z problemami z zakiszaną kukurydzą, a największym są pleśnie wytwarzające tak groźne dla zdrowia krów mikotoksyny.

Kiedy zachodzi proces fermentacji wtórnej i jak go uniknąć?

Jeżeli zakiszamy dobry materiał wyjściowy, bardzo dobrze ubijemy i szybko okryjemy pryzmę, a pomimo to nadal mamy straty paszy spowodowane występowaniem pleśni, to oznacza, że problem leży gdzie indziej. Być może w procesie wybierania. Po odkryciu pryzmy wnikające powietrze zapoczątkowuje proces wtórnej fermentacji.
W warunkach tlenowych rozwijają się grzyby i drożdże. Całkowite wyeliminowanie wtórnej fermentacji kiszonki w czasie wybierania jest praktycznie niemożliwe, ale zjawisko to można ograniczyć na przykład poprzez stosowanie dodatków do zakiszania, które zmniejszają straty w czasie przechowywania kiszonki i po otwarciu pryzmy. Być może właśnie tutaj tkwi antidotum na powtarzające się problemy. Zastosowanie preparatów do zakiszania powstrzymuje bowiem rozwój niepożądanych mikroorganizmów (bakterii tlenowych, drożdży czy grzybów pleśniowych), a zwiększa ilość bakterii pożądanych czyli bakterii kwasu mlekowego przy jednoczesnym obniżaniu pH kiszonki. Warto wiedzieć, że w ocenie jakości kiszonki bardzo pomocne może być określenie warunków pH. Dobrze zrobiona kiszonka powinna mieć pH w granicach 3,7–4,0. pH wyższe niż 4,0 wskazuje na zachodzące procesy gnilne.

r e k l a m a

Jak odpowiednio wybierać kiszonkę z kukurydzy?

Wróćmy jednak do samego wybierania. Warto pamiętać, że ściana kiszonki powinna być zawsze pionowa, dlatego do wybierania kiszonki należy używać sprzętu, który pozostawia równą krawędź i nie rozluźnia ubitej masy. Takie wybieranie ogranicza wnikanie powietrza w głąb kiszonki i zapobiega wtórnej fermentacji i rozwojowi szkodliwych grzybów i bakterii gnilnych. Okrycie kiszonki należy zdejmować stopniowo, a po każdym wybraniu dziennej porcji kiszonki powierzchnię wybierania ponownie przykryć, aby zmniejszyć wysychanie.

Beata Dąbrowska
Zdjęcie: Beata Dąbrowska

Widziałeś już nasze video "Jak uprawiać kukurydzę, by dała wysoki plon i zysk?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a