r e k l a m a

Partner serwisu

Odchwaszczanie kukurydzy dawkami dzielonymi – jakie terminy?

Uprawa Kukurydza
Data publikacji 27.04.2020r.

Warunki pogodowe mocno determinują skuteczność regulowania zachwaszczenia w kukurydzy. W zasadzie każdy sezon na przestrzeni wielolecia jest inny. Raz lepiej sprawdzają się zabiegi doglebowe, innym razem nalistne.

Zarejestruj się, i zaloguj aby przeczytać kolejne 3 artykuły.
Wszystkie przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Zarejestruj się lub Zaloguj się

Czytaj bez ograniczeń

Kup dostęp

r e k l a m a

Tak czy inaczej rzadko mamy sytuację, aby jednym zabiegiem herbicydowym pozbyć się problemu chwastów w kukurydzy, bo najczęściej występuje wtórne zachwaszczenie plantacji. Standard to dwa zabiegi. A jeżeli tak, to celowe, bardziej bezpieczne, bardziej elastyczne i skuteczne jest odchwaszczanie kukurydzy dawkami dzielonymi, czyli wykonanie np. dwóch sekwencyjnych zabiegów herbicydowych dawkami zredukowanymi nawet o połowę.

Odchwaszczanie dawkami dzielonymi daje pewność lepszego efektu chwastobójczego

Co daje sekwencyjne odchwaszczanie? Czy jest przebadane? Niezależnie od typu zachwaszczenia, w odchwaszczaniu kukurydzy błędem jest czekanie, aż wzejdą wszystkie chwasty, bo niektóre z nich przerosną i będą trudniejsze do wyeliminowania. Takie ryzyko jest znacznie mniejsze przy zaplanowaniu odchwaszczania dawkami dzielonymi. Odchwaszczanie dawkami dzielonymi daje pewność lepszego efektu chwastobójczego i pozwala ograniczyć koszty. Koszt ochrony można zredukować o połowę (dwa zabiegi połową dawki zamiast dwa zabiegi dawką pełną). Jeżeli stosujemy przy tym adiuwanty, korzyści mogą być jeszcze większe.

Zależnie od rozwoju sytuacji na polu możemy ponadto przyjąć różne strategie wykonania zabiegów sekwencyjnych. Możemy zmodyfikować odchwaszczanie dostosowując je do warunków pogodowych i uzyskać wysoką skuteczność chwastobójczą w optymalnych warunkach pogodowych, w warunkach występujących okresowo ochłodzeń i w warunkach występujących okresowo susz glebowych.

W takiej strategii odchwaszczania dawkami dzielonymi i wykonywania zabiegów sekwencyjnych zakładamy z góry, że wykonamy dwa zabiegi odchwaszczania stosując w każdym od 1/3 do 2/3 pełnej zalecanej dawki herbicydu (średnio ok. 50% dawki).

To, czy w systemie dawek dzielonych możemy zmniejszyć dawkę środka do połowy normalnej jej ilości czy zredukować nawet do 1/3 zależy od warunków pogodowych w czasie zabiegu, wielkości chwastów i tego, czy stosujemy adiuwanty. Pamiętajmy jednak, aby potwierdzić możliwość stosowania adiuwantów. Np. przy herbicydach z formulacją OD jest to wykluczone, przy innych niezbędne albo zalecane.

Odchwaszczanie dawkami dzielonymi nie jest niczym nowym. Jest stosowane od bardzo dawna w burakach cukrowych, a koncepcja takiej ochrony w tej uprawie zrodziła się z powodu problemów z wtórnym zachwaszczeniem plantacji. Te problemy z zachwaszczeniem wtórnym przy znacznie zredukowanych kosztach ochrony w porównaniu do stosowania pełnych dawek herbicydów rozwiązało wprowadzenie sekwencyjnego odchwaszczania dawkami dzielonymi. W kukurydzy bardzo dobry i pewny efekt chwastobójczy uzyskamy dwoma zabiegami dawkami dzielonymi.

Sekwencyjne odchwaszczanie kukurydzy dawkami dzielonymi zakłada wykonanie dwóch zabiegów. Termin pierwszego (doglebowy lub wcześnie powschodowy) zależy głównie od uwilgotnienia gleby. Drugi pozycjonowany jest na fazę między 4 a 7 liściem kukurydzy, ale nie później
  • Sekwencyjne odchwaszczanie kukurydzy dawkami dzielonymi zakłada wykonanie dwóch zabiegów. Termin pierwszego (doglebowy lub wcześnie powschodowy) zależy głównie od uwilgotnienia gleby. Drugi pozycjonowany jest na fazę między 4 a 7 liściem kukurydzy, ale nie później

Schemat: T0 i T1

r e k l a m a

System odchwaszczania kukurydzy dawkami dzielonymi dość dobrze przebadali naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, ale także firmy chemiczne oferujące herbicydy do odchwaszczania kukurydzy. Sekwencyjne zabiegi herbicydowe w kukurydzy można wykonywać według dwóch schematów uwzględniających korzystne i niekorzystne warunki pogodowe. Kiedy warunki pogodowe są dobre dla działania doglebowych herbicydów, pierwszy zabieg herbicydem doglebowym w obniżonej dawce (ok. 50% dawki) wykonujemy w terminie T0 (termin przed wschodami kukurydzy), a drugi w terminie T2 (w fazie 4–6 liści kukurydzy) herbicydami o działaniu nalistnym (ok. 50% dawki).

Przy schemacie zabiegu T0 i T1 pierwsza dawka dzielonego oprysku zniszczy chwasty, które wschodzą najwcześniej i są w optymalnej dla skuteczności zabiegu fazie rozwojowej. Drugi zabieg nalistny dawką dzieloną zniszczy chwasty ciepłolubne, wschodzące później i wtórne zachwaszczenie chwastami mniej ciepłolubnymi. Terminy wykonania zabiegów dawkami dzielonymi herbicydów w kukurydzy (podobnie, jak w burakach cukrowych) są ściśle związane z pojawieniem się wschodów chwastów, a nie fazy rozwojowej kukurydzy.

Schemat: T1 i T2

Kiedy mamy do czynienia z deficytem wody w okresie od siewu do wschodów, wówczas najlepszym rozwiązaniem technologii dawek dzielonych będzie wykonanie dwóch oprysków powschodowych. W takiej sytuacji pierwszy zabieg wykonujemy wcześnie powschodowo w obniżonej dawce (ok. 50% dawki) w terminie T1 (w fazie 1–2 liści kukurydzy), a drugi, typowym herbicydem nalistnym w obniżonej dawce (ok. 50% dawki) w terminie T2 (w fazie 4–7 liści kukurydzy).

Stosując sekwencyjne zabiegi po wschodach kukurydzy pamiętajmy, że zarówno pierwszy, jak i drugi zabieg dawkami dzielonymi powinien być wykonany po masowych wschodach chwastów, ale kiedy są one jeszcze bardzo młode i najbardziej wrażliwe na herbicydy. Wybór wariantu i przesunięcia zabiegów T2 między 4 a 7 liściem kukurydzy zależą od warunków pogodowych, jak też właściwości substancji czynnej wybranego produktu. Należy wziąć pod uwagę wilgotność gleby, temperaturę łącznie z jej wahaniami podczas doby oraz tempo wzrostu chwastów. Stosując sekwencyjne zabiegi po wschodach kukurydzy pamiętajmy, że zarówno pierwszy, jak i drugi zabieg dawkami dzielonymi powinien być wykonany po masowych wschodach chwastów, ale kiedy są one jeszcze bardzo młode i najbardziej wrażliwe na herbicydy. Należy nie przekraczać terminu 7 liści kukurydzy, gdyż w fazie 8 liści wiele herbicydów powoduje fitotoksyczność.

Adiuwanty poprawiają rozprowadzenie substancji aktywnej

Ten produkt może Ciebie zainteresować

ZALECENIA OCHRONY ROŚLIN NA LATA 2018/2019 – TOM III – WARZYWA, SADY

ZALECENIA OCHRONY ROŚLIN NA LATA 2018/2019 – TOM III – WARZYWA, SADY

Płacisz tylko

33,00 zł

Cena regularna 41,25 zł

SPRAWDŹ
Obniżenie dawek ma sens tylko wtedy, kiedy z góry zaplanowana jest sekwencja wykonania dwóch zabiegów herbicydowych. Jest to strategia tańsza niż w przypadku np. zastosowania pełnej dawki herbicydu doglebowego, który miał być jedynym zabiegiem, a nie zadziałał w pełni skutecznie przez pogodę i trzeba go poprawić. Skuteczność stosowanych herbicydów w niesprzyjających warunkach pogodowych i przy stosowaniu zredukowanych dawek dzielonych znacznie poprawiają adiuwanty.

Adiuwanty mogą znacząco poprawić właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej i zwiększyć skuteczność chwastobójczą zabiegu. Wpływają one przede wszystkim na retencje, czyli stopień zatrzymania herbicydu na blaszce liściowej chwastów (przeciwdziałając tym samym spływaniu herbicydu na glebę). Poprawiają także rozprowadzenie substancji aktywnej po całej powierzchni liścia poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy. Adiuwanty poprawiają też wnikanie substancji przez wierzchnią warstwę blaszki.

Poprawiają wykorzystanie substancji aktywnych herbicydów i zabezpieczają przed niekorzystnym działaniem zjawisk atmosferycznych, jak opady po zastosowaniu zabiegu. Ich stosowanie przy zabiegach dawkami dzielonymi w kukurydzy ma szczególne znaczenie. Pamiętajmy zawsze o zaleceniach producentów herbicydów, które mogą wskazywać na możliwość użycia konkretnego adiuwantu. Adiuwanty to grupa środków znacznie różniąca się składem, działaniem i właściwościami.

Wpływ chwastnicy jednostronnej na plon zielonej masy kukurydzy

Liczba chwastnicy jednostronnej na m2

Plon zielonej masy kukurydzy  w t/ha

Strata plonu zielonej masy kukurydzy w %

Świeża masa chwastów w t/ha

0

17,3

0

0

50

9,4

46

10

100

9,2

47

13

  • Źródło: Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców

Zabiegi sekwencyjne pozwalają kontrolować zachwaszczanie

Przy odchwaszczaniu kukurydzy pamiętajmy, że jest ona najbardziej odporna na herbicydy w fazie od 2 do 6 liści, a chwasty są wrażliwe we wczesnych fazach wzrostu (zależnie od gatunku od liścieni do maksymalnie 6 liści). Tydzień temu pisaliśmy, że niezwykle istotna jest w tym właściwa ocena fazy rozwojowej kukurydzy, gdzie liczymy wszystkie liście, również szczytowy. Każde stanowisko to też inne problemy i konkurencyjnym chwastem może być perz, przy którego zwalczaniu obowiązują specjalne zasady. Najczęściej w etykietach znajdziemy informację, że chwast ten powinien mieć wysokość ok.15 cm, a zabieg herbicydem z dodatkiem adiuwantu najlepiej jest wykonać w temp. od kilkunastu do 25 st. C.

Częstym problemem w kukurydzy jest, gdy po dłuższym okresie chłodów i braku opadów następuje gwałtowne ocieplenie i wzrost uwilgotnienia. Po upływie kilku tygodni od zabiegu doglebowego można zaobserwować masowe pojawienie się na plantacji kukurydzy gatunków ciepłolubnych (np. chwastnica jednostronna, szarłat szorstki) i trzeba je zwalczać ponownie. Ten problem można oczywiście rozwiązać lepiej zabiegami sekwencyjnymi niż poprawką pełną dawką herbicydu nalistnego. Warto mieć jednak świadomość, jak dużą biomasę potrafi wyprodukować niezwalczana lub źle zwalczana chwastnica i jak duże straty może powodować w plonie kukurydzy pokazuje tabela.

Zabiegi sekwencyjne pozwalają kontrolować zachwaszczenie w sposób bardziej elastyczny i takie rozwiązania promowane są w zasadach integrowanej ochrony roślin. Należy jednak pamiętać, że rolnik tylko na własną odpowiedzialność można stosować dawki obniżone, dawki dzielone (zabieg doglebowy i nalistny lub dwa zabiegi nalistne) oraz mieszaniny herbicydów i mieszaniny herbicydów z udziałem różnych agrochemikaliów (nawozy, biostymulatory).

Częstym problemem jest w kukurydzy silne wtórne zachwaszczenie chwastnicą jednostronną
  • Częstym problemem jest w kukurydzy silne wtórne zachwaszczenie chwastnicą jednostronną

Marek Kalinowski

Zdjęcia: Marek Kalinowski

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody