Cow and a calf grazing in the countryside. Pasture. Agriculture
StoryEditorWiadomości rolnicze

Chów otwarty bydła będzie dobrostanem. Rolnicy dostaną dopłaty do krowy mamki na pastwisku

16.12.2022., 09:12h
Producenci bydła wywalczyli zmiany w Krajowym Planie Strategicznym. W myśl nowych przepisów rolnicy dostaną dopłaty także do krów mamek utrzymywanych całorocznie na pastwisku. Chów otwarty bydła będzie elementem dobrostanu zwierząt.   

Hodowcy, którzy do tej pory otrzymywali dopłaty z tytułu dobrostanu krów mamek utrzymywanych całorocznie na pastwisku, w nowym Krajowym Planie Strategicznym zostali wykluczeni z tej pomocy. Domagali się więc, by krowy mięsne utrzymywane bez budynków też były objęte dopłatami do dobrostanu. Ich apel przyniósł skutek, bo wczoraj Komitet Monitorujący Krajowy Plan Strategiczny przyjął zmiany w zakresie dobrostanu zwierząt. Określił, że chów otwarty będzie jednym z działań w zakresie dobrostanu krów mamek

Oznacza to, że rolnik prowadzący chów otwarty nie będzie wykluczony ze wsparcia i będzie mógł liczyć na pieniądze w wysokości ok. 400 zł do sztuki, zapewniając im powierzchnię bytową większą o 20 proc. niż ta określona w przepisach o minimalnych warunkach utrzymania zwierząt.

Druga ważna zmiana dotyczy oddzielenia wszystkich działań dobrostanowych od siebie. Dzięki temu zwiększenie powierzchni, uwolnienie z łańcucha, wypas, wybieg, ściółkowanie będzie można realizować oddzielnie bez zasad warunkowości.

Zarzecki: możliwe zmiany we wsparciu w zakresie wypasu opasów od 2024 roku

- Bardzo się cieszę z tych zmian. To odpowiedź na oczekiwania rolników - hodowców i producentów żywca wołowego, które zgłaszaliśmy od kilku miesięcy. Te zmiany byłyby niemożliwe, gdyby nie było woli politycznej i otwartości na dyskusje z organizacjami rolniczymi i rolnikami ze strony wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego. Małymi krokami poprawiamy KPS tak, żeby jak największa ilość rolników mogła skorzystać z pomocy dobrostanowej, a co za tym idzie, żeby jak najwięcej zwierząt było objętych tym wsparciem. Jestem przekonany, że dzięki tym zmianom w bardzo krótkim czasie będziemy w czołówce krajów UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Będziemy monitorowali działania dobrostanowe i tak nimi kierowali, żeby wykorzystać te środki w całości - zaznacza Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Dodaje, że w kolejnym etapie Związek będzie przyglądał się wsparciu w zakresie wypasu opasów, aby od roku 2024 zadziałały inne mechanizmy wsparcia, jeżeli ta forma pomocy nie będzie się cieszyła zainteresowaniem rolników.

Dobrostan krów mamek w KPS - jakie wymagania musi spełnić rolnik? Ile pieniędzy może dostać?

W obecnej wersji KPS wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym i utrzymywane bez uwięzi. Dofinansowaniem objęte są tutaj 4 działania:

  • Zwiększona powierzchnia bytowa – krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach zgodnie z tabelą podaną odpowiednio w ramach dobrostanu krów mlecznych (krowy) i w ramach dobrostanu opasów (cielęta i opasy o masie ciała do 300 kg) oraz w odniesieniu do jałówek zgodnie z poniższą tabelą.
  • Ściółka – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek;
  • Wybieg – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;
  • Wypas – możliwa praktyka dodatkowa w przypadku zapewnienia krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym zwiększonej o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytowej – zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Poszczególnym praktykom poprawiającym dobrostan zwierząt przypisano odpowiednią liczbę punktów. 1 pkt = 22,47 euro, a więc ok. 100 euro. 

W przypadku krów mamek:

  • Zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach/pomieszczeniach o co najmniej 20% to 3,6 pkt/szt/
  • Utrzymanie na ściółce to 0,9 pkt/szt
  • Wybieg to 1,5 pkt/szt
  • Wypas to 1,5 pkt/szt
  • Zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach/pomieszczeniach o co najmniej 50% to 9,1 pkt/szt

oprac. ksz, na podst. topagrar.pl
Fot. envato.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. czerwiec 2023 19:04