StoryEditorPorady prawne

Czy po wyczerpaniu pomocy de minimis przysługuje prawo do zwolnienia z podatku?

10.09.2020., 08:09h
Jestem rolnikiem. Otrzymałem w spadku po kuzynie gospodarstwo rolne. Wiem, że nie muszę płacić podatku od gruntów, tylko za budynki i że zwolnienie z podatku stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Byłem w urzędzie skarbowym i dowiedziałem się, że na ten rok pula de minimis się wyczerpała i że będę musiał zapłacić podatek od wzbogacenia za ziemię. Czy to prawda?

Kto może skorzystać ze zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis?

Niestety, urzędnik miał rację. Nie będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. W wyniku nabycia musi jednak zostać utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne.

Jakiej wielkości gospodarstwu przysługuje pomoc de minimis?

Powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia nie może być mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Ponadto gospodarstwo to powinno być prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Pomoc de minimis w formie ulgi podatkowej

Kwotą pomocy przyz...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 04:08