Premia dla młodego rolnika 2023: jak i na co można dostać 200 tys. zł dotacji?canva
StoryEditorDotacje unijne dla rolników

Premia dla młodego rolnika 2023: jak i na co można dostać 200 tys. zł dotacji?

11.10.2023., 16:07h
Młodzi rolnicy mogą jeszcze składać wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności rolniczej. ARiMR może im przyznać do 200 tys. złotych wsparcia. Na co młody rolnik może ją przeznaczyć? Na jakich warunkach można otrzymać premię dla młodego rolnika w 2023 roku?

ARiMR przedłużyła nabór wniosków na dotacje dla młodych rolników

Nabór wniosków o premię dla młodego rolnika z PS 2023–2027 będzie trwał nie do 29 września, a do 16 października 2023 r. Agencja przedłuża nabór ze względu na zbyt małą liczbę złożonych wniosków wynikającą z problemów technicznych. W stosunku do poprzednich naborów wymogi zostały nieco zmienione.

Kto może otrzymać 200 tys. złotych dotacji dla młodego rolnika?

Przypominamy, że o 200 tys. zł może starać się osoba fizyczna, która w dniu złożenia wnios­ku o przyznanie pomocy ma nieukończone 41 lat i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. Oznacza to, że młody rolnik może ubiegać się o premię, jeśli rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Od kiedy liczy się rozpoczęcie działalności rolniczej według ARiMR?

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się, co do zasady, z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące o faktycznym prowadzeniu działalności rolniczej. O tym, w jakich sytuacjach jest to możliwe, pisaliśmy w numerze 37. „Tygodnika” oraz w poniższym artykule:

image
Dotacje rolnicze bez tajeminic

Premia dla młodego rolnika: kiedy rozpocząć działalność rolniczą, aby dostać 200 tys. zł?

Jak duże musi być gospodarstw rolnika, który weźmie dotacje z ARiMR?

Jeśli w momencie składania wniosku młody rolnik nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej, musi to zrobić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, ale to nie wszystko. Jego gospodarstwo musi już wtedy mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej lub wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 tys. euro.

Przy czym co najmniej 50% tej powierzchni powinno być jego własnością, w użytkowaniu wieczystym lub w dzierżawie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bądź od jednostek samorządu terytorialnego. Rolnik może więc dzierżawą prywatną nadrobić jedynie połowę wymaganej powierzchni użytków rolnych.

Dodatkowe punkty dla młodego rolnika za przejęcie gospodarstwa w całości

Co więcej, w tym naborze wysoko punktowane jest przejmowanie gospodarstwa w całości. Można za to uzyskać aż 4 punkty na 7 niezbędnych. Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich użytków rolnych oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej. Przekazujący może pozostawić sobie do 0,5 ha użytków rolnych.

Więcej o zasadach sięgania po wsparcie dla młodych rolników pisaliśmy w numerze 32. „Tygodnika” oraz w poniższym artykule:

image
Premia dla młodego rolnika

Premia dla młodego rolnika 2023 na nowych zasadach. Terminy, limity, punkty

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 06:55