StoryEditorPorady prawne

Jak określić dokładnie termin wypowiedzenia dzierżawy ziemi?

16.07.2021., 17:07h
Dzierżawimy z mężem ziemię od sąsiada. Jest to umowa ustna, ale dzierżawa trwała około 5 lat, na co mam świadków. W kwietniu tego roku otrzymaliśmy wypowiedzenie dzierżawy z roczną datą. W rozmowach z innymi rolnikami dowiedziałam się, że możemy uprawiać tę ziemię nawet do września przyszłego roku. Czy faktycznie istnieje taka możliwość? Co dzieje się w przypadku, gdy osoba, od której dzierżawimy ziemię, bez wypowiedzenia umowy sprzedaje komuś innemu ten grunt? Ponieśliśmy koszty nawożenia. Kto powinien nam to zrekompensować? Czy jest jakiś czas na dochodzenie swoich praw i od kogo?

Kiedy upływa termin wypowiedzenia dzierżawy?

To, kiedy upływa termin wypowiedzenia, zależy od tego, jak Państwo i wydzierżawiający określili początek i koniec roku dzierżawnego.

Zgodnie z art. 694 Kodeksu cywilnego, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, natomiast na podstawie art. 673 § 1 k.c., jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. W myśl natomiast art. 673 § 3 k.c., jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach określonych w umowie.

Wypowiedzenie dzierżawy przy umowie na czas nieokreślony - jak wygląda?

Z opisu sytuacji wynika, że umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a zatem zastosowanie będzie miał art. 704 k.c., stanowiący, że dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.

Można przyjąć, że rok dzierżawny pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wówczas termin wypowiedzenia dokonanego w kwietniu br. upłynie dopiero z końcem następnego roku. Można...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 13:34