StoryEditorPorady prawne

Kto powinien zapłacić odszkodowanie za zalane łąki?

30.06.2021., 15:06h
Moja działka sąsiadująca z jeziorem przez kolejne lata była podmywana przez wodę. Obecnie przy składaniu wniosku o dopłaty bezpośrednie z mapek ARiMR dowiedziałem się, że woda zabrała mi 4 ary łąki. Podobno ta łąka pod wodą należy już do Wód Polskich. Czy należy mi się odszkodowanie za te grunty? Nadal płacę podatek rolny za całość. Kto powinien wynająć geodetę do ustanowienia nowej granicy działki? Kto pokryje koszty usług geodezyjnych?

Kiedy należy się odszkodowanie w przypadku zalania łąki?

Odszkodowanie za zajętą przez wodę część łąki będzie Panu przysługiwać, jeśli zajęcie to ma charakter trwały, a jezioro można zaliczyć do śródlądowych wód płynących. W myśl art. 21 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się  na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:

  • ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek,
  • jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciąg­łym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,
  • sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących,
  • kanałach.

Natomiast śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się też do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka niebędących stawami.

Kto jest właściciele...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 19:33