StoryEditorPieniądze dla rolnika

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2019 roku

10.09.2018., 13:09h
Od 1 stycznia 2019 roku mają obowiązywać nowe stawki na paliwo rolnicze. Resort rolnictwa przedstawił szczegóły dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

O 14 zł wzrośnie dopłata do 1 hektara

W połowie sierpnia 2018 roku ministerstwo rolnictwa skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który określa limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z zapowiedziami Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa z lipca, limit zwrotu podatku akcyzowego ma wzrosnąć z 86 złotych za 1 ha do 100 złotych.

Ustawa przewiduje, że wysokość dopłat do paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała rolnikowi, będzie wynikała z ilości zużytego przez niego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON, którą rząd określa zawsze pod koniec roku. Obecnie ta stawka wynosi 1 złoty za 1 litr ON. W praktyce oznacza to, że w 2019 roku rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.


Większe dopłaty dla hodowców bydła

Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła i producenci mleka. W projekcie ustawy zapisano, że oni będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych. Jednak rolnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane przy chowie świń, owiec, drobiu i innych zwierząt.


Fot. Paweł Mikos
  • Od 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze ma wzrosnąć do 100 zł za 1 ha użytków rolnych i 30 złotych do każdego DJP bydła

Hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do ARiMR.

Według rolników wysokość dopłaty jest niewystarczająca

Trzeba zaznaczyć, że chociaż ministerstwo zwiększa limit zużycia paliwa, to jest to jeszcze kwota daleka od postulatów organizacji rolniczych. Postulują, aby limit ten wynosił 126 zł na każdy hektar. Sam resort w uzasadnieniu do projektu też podaje, że z ekspertyz przesłanych przez różne ośrodki badawcze wynika, że średnie zużycie ON do produkcji rolnej na 1 ha wynosi od 82 do 138 litrów. Z kolei w przypadku chowu bydła zużycie to waha się między 30 a 105 litrów na 1 DJP. Zatem nie ma się co dziwić takim postulatom środowisk rolniczych.

Warto jednak też zauważyć, że rolnicy dostaną znacznie więcej pieniędzy na dopłaty do paliwa rolniczego niż dotychczas. Z założeń do projektu ustawy wynika, że w 2018 roku na ten cel w budżecie przewidziano 860 mln złotych. Natomiast w 2019 roku z budżetu państwa na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wydano 1,632 mld złotych, czyli o ponad 772 mln złotych więcej.

Paweł Mikos
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 17:34