StoryEditorWiadomości rolnicze

100 mln zł dotacji na Rolnictwo 4.0. Kto może dostać wsparcie?

10.08.2020., 19:08h
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce przeznaczyć 100 mln złotych na dotacje na rozwój nowych technologii w rolnictwie i branży spożywczej. Ma to być pomoc dla polskich firm, które pracujących nad projektami z zakresu innowacyjnego rolnictwa, w tym nad automatyzacją i robotyzacją czy smart fields. Kto dokładnie i na jakie projekty może dostać dotacje?

Dla kogo dotacje z NCBR na rozwój rolnictwa 4.0?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w poniedziałek 10 sierpnia 2020 roku, że za miesiąc, czyli od 10 września rozpoczyna się nabór wniosków w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech”. W tym naborze NCBR chce przeznaczyć 100 mln złotych na wsparcie polskich inicjatyw z zakresu innowacyjnego rolnictwa.

O dotacje z konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. 

Dotacje z NCBR można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Przy czym, jak zaznacza NCBR, obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. 

– Mamy doskonałe uczelnie rolnicze oraz silne ośrodki badawcze, działające w takich obszarach nauki jak weterynaria, żywność czy ochrona środowiska. To szczególnie istotne, aby wyniki ich prac znalazły praktyczne zastosowanie. Poprzez nową inicjatywę NCBR chcemy wzmocnić transfer wiedzy z nauki do branży rolno-spożywczej – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje na rozwój rolnictwa 4.0?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podaje, że aby ubiegać się o wsparcie w ramach Szybkiej Ścieżki „Agrotech” należy koniecznie spełnić jeden warunek – rozwiązania proponowane i zgłaszane do konkursu musza być innowacyjne co najmniej na poziomie krajowym oraz koniecznie muszą zostać wdrożone na rynek. 

Kolejny warunek, to projekt musi być realizowany w jednym ze słabiej rozwiniętych regionów UE, co w praktyce oznacza, że te projekty mogą być realizowane w każdy z województw poza województwem mazowieckim.

– W latach 2016-2019 NCBR wspierało rozwój nauk rolniczych i transfer wyników prac naukowców głównie w takich obszarach jak produkcja i przetwórstwo żywności, weterynaria i hodowla zwierząt czy produkcja pasz i nawozów. Znacznie mniej projektów dotyczyło digitalizacji rolnictwa, zaawansowanej automatyki i robotyki czy rozwiązań smart fields. Szybka Ścieżka Agrotech ma stymulować projekty B+R właśnie w takich, nowatorskich, obszarach – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

 

Jak wysoką dotację można otrzymać i w jakich obszarach?

NCBR będzie udzielać dotacji maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych, a ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 mln euro. Natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to:

  • 1 mln zł dla pojedynczego MŚP,
  • 2 mln zł dla dużych firm lub konsorcjów.

 

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które wpisują się w co najmniej jeden z 6 głównych obszarów tematycznych:

  1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
  2. Mechanizacja w rolnictwie;
  3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
  4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
  5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
  6. Bioenergia i biomateriały.

Emilewicz: trzeba wspierać cyfrową rewolucję w rolnictwie

– Fundusze Europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie służące do jej wytwarzania. Te technologie mogą się przyczynić do modernizacji rolnictwa w wielu krajach – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
– Określenie „made in Poland” w przypadku produktów spożywczych nabiera dziś nowego wymiaru. Wybieramy je, kierując się nie tylko odpowiedzialnością za losy całej gospodarki w trudnym okresie epidemii, ale też ze względu na ich doskonałą jakość – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Wyzwaniem, przed którym stoją dziś przedsiębiorcy z branży rolniczej jest cyfrowa rewolucja w stronę rolnictwa 4.0.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00). 
Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej NCBR.

Paweł Mikos
Fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 19:40