Rolnicy żądają nowych dopłat do wapnowania i odkamienianiaJustyna Czupryniak/Canva/DIR(zrzutekranu)/Archiwum redakcji
StoryEditorDopłaty

Rolnicy żądają nowych dopłat do wapnowania i odkamieniania

15.01.2024., 13:00h
Rolnicy z Dolnego Śląska domagają się odnowienia dopłat do wapnowania i nowych dopłat do odkamieniania. Zdaniem gospodarzy wapnowanie jest jednym z istotnych procesów uprawy gleby, dlatego wsparcie finansowe powinno zostać wypłacone wszystkim, którzy spełnili wymagane warunki, a tymczasem dostają informację, że skończyły się pieniądze.

Rolnicy nie dostali wsparcia do zakupu wapna

Dolnośląska Izba Rolnicza na czele z prezesem Ryszardem Borysem zwróciła się do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktora Szmulewicza, o podjęcie działań mających na celu wznowienie programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Jak wskazują rolnicy, w latach 2019-2023 mogli składać wnioski w ramach naboru do „Ogólnopolskiego programu środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdy beneficjent programu mógł otrzymać wsparcie na zakup nawozów wapniowych przeznaczonych do działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej tylko raz na 4 lata. Jak się okazuje, zdaniem DIR, część rolników, którzy spełnili wszystkie wymogi konieczne do otrzymania wsparcia, nie otrzymała go ze względu na to, że pula środków finansowych przeznaczona na wypłaty okazała się zbyt niska w stosunku do ilości złożonych wniosków.

Rolnicy obawiają się pogorszenia sytuacji swoich gospodarstw

Jak podkreślają rolnicy, odpowiednie stężenie wapnia w glebie ma wiele korzyści, dlatego ważne dla nich jest to, by program wspierający wapnowanie i odkamienianie został wznowiony. Dzięki temu zarówno wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski, a nie otrzymali pieniędzy z powodu ich braku, jak i ci, którym brakło czasu na złożenie dokumentów w poprzednim naborze, mogliby otrzymać środki finansowe na zakup nawozów wapniowych. Zdaniem członków izby, dzięki wapnowaniu gleba nabiera odpowiedniej struktury, co przekłada się na prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W przypadku braku dofinansowania na zakup wapna, rolnicy mogą podjąć decyzję o rezygnacji z nawożenia nim gleby na własny rachunek, co najprawdopodobniej przełoży się na obniżenie wartości zbieranych plonów i dalszego pogłębienia kryzysowej sytuacji w rolnictwie.

Rolnicy chcą dopłat do odkamieniania pól

DIR w piśmie skierowanym do KRIR zwraca również uwagę, na problemy rolników związane z odkamienianiem pól. Nadmierna ilość kamieni w glebie utrudnia gospodarzom wykonywanie prac polowych, przez co zebrany plon jest niższy, a koszty zużycia maszyn rolniczych o wiele większe. W związku z tym rolnicy proszą o skierowanie prośby do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przyznanie środków finansowych na wsparcie rolników w pracach przy oczyszczaniu pól. Zdaniem członków izby, zebrane kamienie mogłyby posłużyć do utwardzenia dróg śródpolnych, a rolnicy pracowaliby efektywniej i bardziej wydajnie.

To nie pierwszy raz, kiedy rolnicy domagają się zwiększenia puli środków na dopłaty do wapnowania. Beneficjenci tego naboru apelowali już w tej sprawie do KRIR w listopadzie 2023 r. Gospodarze żądali zwiększenia dopłat do wapnowania, ponieważ w niektórych regionach wyczerpano limity. 

image
Uprawa

Jakie pH gleby jest najlepsze dla pełnego wykorzystania makro- i mikroelementów?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: DIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2024 10:27