StoryEditorWiadomości rolnicze

Jakie są założenia nowej ustawy o ochronie zwierząt?

25.06.2021., 13:06h
Bez zakazu uboju rytualnego i zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie ustawę o ochronie zwierząt. Projekt przewiduje m.in. zakaz występów zwierząt w cyrkach oraz zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

- Celem projektowanej regulacji jest m.in. wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu – napisano w uzasadnieniu ustawy, którą na ręce Marszałek Sejmu złożył Cezary Tomczyk przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.

Proponowane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt obejmują m.in.:

 • zakaz występów zwierząt w cyrkach;
 • obowiązek zapewnienia zwierzętom wykorzystywanym do celów specjalnych tzw. „emerytury” po zakończeniu ich pracy;
 • zakaz utrzymywania psów na uwięzi;
 • wprowadzenie obowiązku identyfikacji psów oraz utworzenia centralnego rejestru;
 • rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami;
 • doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad  bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 • określenie wymogów, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie schroniska.
 • zakaz prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec zwierząt.
 • zakazanie organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach, aukcjach lub licytacjach, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę, jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji.
 • obowiązek zamontowania monitoringu w pomieszczeniach do przetrzymywania zwierząt, ogłuszania i wykrwawiania. Monitoring będzie musiał być przechowywany przez okres co najmniej 3 miesięcy i udostępniany na żądanie służb.

Kary będą zaostrzone

W projektowanej regulacji przewiduje się poszerzenie katalogu zachowań, które będą uznane za znęcanie się nad zwierzętami:

 • sprzedaż detaliczną żywych ryb, za wyjątkiem ryb akwariowych (ozdobnych) lub narybku. Po wejściu w życie nowelizacji, klientowi detalicznemu będzie można sprzedać wyłącznie ryby w płatach lub zabite w sklepie przez osobę przeszkoloną.
 • świadome zaniechanie podjęcia lub kontynuowania leczenia zwierzęcia, w przypadku choroby, która powoduje ból lub cierpienie lub prowadzi, albo może prowadzić do jego śmierci;
 • montowanie na elementach budynków urządzeń mogących powodować zranienie lub okaleczenie ptaków, w szczególności kolców lub drutów;
 • przesyłanie żywych zwierząt w przesyłkach pocztowych lub kurierskich, za wyjątkiem przewozu zwierząt przez podmioty organizujące wyłącznie profesjonalne przewozy zwierząt i gwarantujących im opiekę oraz zachowanie ich dobrostanu podczas podróży.

Organizacje pro-zwierzęce będą miały więcej do powiedzenia

Projekt przewiduje wzmocnienie roli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w inicjowaniu oraz przystępowaniu do wszystkich postępowań, w których zachodzi potrzeba ochrony zwierząt.

- Projekt nowelizacji ustawy przewiduje przyznanie organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uprawnienie do samodzielnego wniosku o ukaranie w przypadku wykroczeń stypizowanych w ustawie o ochronie zwierząt. Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, obecnie uprawnienie to przyznane jest pokrzywdzonym w sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego, nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo nie otrzyma zawiadomienia o braku podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie – napisano w uzasadnieniu.

wk

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. wrzesień 2023 17:09