StoryEditorCeny ziemi

KOWR sprzedał niemal 5 tys. ha gruntów. Jaka cena za ha ziemi rolnej?

05.06.2022., 18:06h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2021 roku sprzedał grunty rolne ZWRSP o łącznej powierzchni 3 566 ha, a kolejne 1300 ha ziem nierolniczych. Ile KOWR zarobił na tych transakcjach i na co pójdą te pieniądze? Jaka była średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez Ośrodek?

Niedawno posłowie Platformy Obywatelskiej: Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke, zwrócili się z interpelacja poselską do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2021 roku. Dane jakie w odpowiedzi przedstawił resort rolnictwa z pewnością zainteresują wielu rolników.

Jaka cena za hektar gruntów rolnych z KOWR?

Według informacji przedstawionej przez przedstawicieli MRiRW, KOWR w 2021 roku sprzedał z Zasobu Skarbu Państwa grunty rolne o łącznej powierzchni 3 566 ha. Dzięki tym transakcjom Ośrodek uzyskał łączny przychód w kwocie ponad 177 mln złotych. Oznacza to, że średnia cena ziemi rolniczej oferowanej przez KOWR wynosiła 41 836 zł za 1 ha.

Aż 27% wszystkich nieruchomości sprzedanych przez KOWR stanowiły grunty, które nie były sklasyfikowane jako rolnicze. Ale ich cena też była znacznie wyższa niż rolniczych. Za niemal 1302 ha gruntów nierolniczych Ośrodek zainkasował ponad 536 mln złotych, co daje średnią na poziomie 511 tys. zł za hektar takich działek.

Ile KOWR zarobił na dzierżawie ziemi, a ile na sprzedaży gruntów?

W 2021 roku KOWR łącznie sprzedał 4868 ha i łączne wpływy ze sprzedaży gruntów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły niemalże 1,5 mld złotych.

W całym 2021 r. KOWR zorganizował niemal 5,4 tys. przetargów na dzierżawę, w których zaoferowano powierzchnię 34 859 ha. Rozstrzygnięto 3 659 przetargów na powierzchnię 28 489 ha.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ZWRSP w 2021 r. wyniosły prawie 497 mln zł. Z kolei wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP wyniosły niemalże 570 mln złotych.

Jaka wysokość czynszu dzierżawnego z grunty rolne z ZWRSP?

Z danych przedstawionych przez wiceministra rolnictwa, Rafała Romanowskiego, wynika, że średni czynsz dzierżawny wyliczony w 2021 r. dla 3,8 tys. nowych umów dzierżawy gruntów rolnych wyniósł 13,3 dt pszenicy za 1 ha.

Z kolei średni czynsz dzierżawny wyliczony za grunty rolne, według stanu na 31 grudnia 2021 r. dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy wyniósł 5,5 dt pszenicy za 1 ha. Jednak te wyliczenia nie obejmują nieruchomości z budynkami.

Na co pójdą pieniądze ze sprzedaży i dzierżawy państwowej ziemi?

Posłanka Dorota Niedziela, choć w innej interpelacji, dopytywała się także na co zostanie przeznaczona nadwyżka środków finansowych ZWRSP za rok 2021, która została ustalona w wysokości 594 955 tys. zł.

 – Biorąc pod uwagę niechlubne gwarancje kredytowe udzielone przez KOWR w przeszłości na słynny już interwencyjny skup jabłek (100 mln zł) i SM BIELMLEK (30 mln zł), zarówno rolnicy, jak i posłowie są pełni obaw o celowość, zasadność i gospodarność wydatkowania pół miliarda złotych polskich podatników – wskazuje Dorota Niedziela z PO.

Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa, przekazał, że z tej kwoty około 300 mln złotych zostanie przeznaczonych na udzielanie pożyczek na skup lub przetwarzanie produktów rolnych, a kolejne 200 mln zł może posłużyć jako środki na zakup akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz na nabywanie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

–  Jest potrzeba zapewnienia podmiotom skupujących źródła finansowania w szczególności skupu owoców miękkich oraz zagwarantowania środków na działania związane z zakupem akcji czy udziałów lub nieruchomości rolnych – przekonuje Ryszard Bartosik.

Dalej wiceminister wskazuje, że taki zakup udziałów lub gruntów wynika z prawa pierwokupu przysługującego KOWR na mocy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Paweł Mikos, wk
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 13:07