Paco - stock.adobe.com
StoryEditorWspółpraca Reklamowa

Jak oszczędzić do 60% energii na oświetleniu w gospodarstwie? Jak to udało się w fermie drobiu?

09.09.2022., 10:09h
Ferma Drobiu Ignaczak zmodernizowała oświetlenie, dzięki czemu zużycie energii spadło o ok. 60% względem wyjściowych danych. Jak to zrobiła?

Na fermie drobiu oświetlenie jest ważnym czynnikiem decydującym o wynikach produkcyjnych – liczy się nie tylko długość oświetlania w hali hodowli, ale także jego jakość. Ważna jest także energooszczędność. Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas planowania modernizacji oświetlenia i jak właściwie podejść do tego tematu? Odpowiedzi uzyskaliśmy od ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., firmy z Grupy ENERGA, która wyspecjalizowała się w kompleksowej usłudze oświetleniowej m.in. dużych hali produkcyjnych i firm.

Case study - kurniki

Położona w województwie warmińsko-mazurskim Ferma Drobiu Ignaczak od kilkunastu lat specjalizuje się w chowie drobiu. Rocznie produkuje około 300 ton mięsa. Na fermie dotychczas oświetlenie zapewniały świetlówki fluoroscencyjne. Zmiany na rynku cen energii elektrycznej spowodowały, że właściciele fermy zdecydowali się na wymianę oświetlenia na LED.

Łączna moc starego oświetlenia wynosiła 2,1 kW. Przed modernizacją zużycie energii na potrzeby oświetlenia wynosiło około 11 340 kWh rocznie. Po modernizacji, moc oświetlenia wyniosła 0,7 kW. Na skutek wymiany opraw spadek zużycia energii na potrzeby oświetlenia oszacowano na 3780 kWh rocznie. Oznacza to, że  dzięki modernizacji oświetlenia zużycie energii spadło o ok. 60% względem wyjściowych danych.

Na co zwrócono uwagę podczas planowania modernizacji?

Warunki panujące w hali hodowli drobiu są specyficzne – w czasie cyklu produkcyjnego wnętrze należy oświetlać średnio przez 18 godzin w ciągu doby. Ważny jest jednak nie tylko czas doświetlania, ale także jakość światła. Odpowiednia luminacja z dostosowaną barwą i natężeniem do aktualnego stadium rozwojowego kurcząt to jedne z nielicznych wskaźników, jakim należy się bliżej przyjrzeć dostosowując oświetlenie do analizowanego obiektu i jego przeznaczenia.

Na fermie zastosowano oprawy przemysłowe o podwyższonym stopniu szczelności oraz przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze i przy specyficznej cyrkulacji powietrza (50 st. Celsjusza na wysokości montażu opraw). Firma wybrała oprawy emitujące światło o barwie 4000K, kompatybilne z systemami sterowania. Oprawy zostały zawieszone liniowo, w dwóch ciągach wzdłuż dłuższych ścian kurnika. Wymiana oświetlenia została przeprowadzona w przerwie pomiędzy cyklami hodowlanymi. Po dostawie i montażu opraw przeprowadzono testowe uruchomienie oświetlenia. Sprawdzono działanie systemu sterującego, zweryfikowano natężenie światła oraz równomierność oświetlenia.

Jak przebiegały prace?

  1. Przeprowadzono audyt oświetleniowy (tj. zwymiarowano budynek, zinwentaryzowano stare oświetlenie, wykonano kalkulacje natężenia starego oświetlenia) i ustalono oczekiwania klienta, co do nowego oświetlenia.
  2. Zebrano oferty opraw od dostawców, a następnie, opracowano projekt nowego oświetlenia, który został przedłożony klientowi do akceptacji. Oferta obejmowała także kosztorys i prognozę efektywności energetycznej po modernizacji.
  3.  Po zaakceptowaniu oferty przystąpiono do przygotowania umowy i jej realizacji.
  4. Zastosowano optymalne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą przeprowadzić modernizację bez angażowania dodatkowych środków, zmniejszyć zużycie energii i jej kosztów po spłacie nakładów. Co to oznacza? Oferta zakładała spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności w okresie 24 miesięcy. Dzięki temu klient na początku nie musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu modernizacji klient spłaca inwestycję w ratach równych wysokości szacowanych oszczędności. Gwarancja na oprawy wynosi 5 lat. 

Oświetlenie to ważny element w procesie hodowli kurcząt. Wymiana starego oświetlenia typu świetlówkowego lub HPS na LED nie tylko poprawiła jakość światła i dobrostanu zwierząt, ale także może wygenerować finansowe korzyści dla hodowcy.

  • Oświetlenie to ważny element w procesie hodowli kurcząt. Wymiana starego oświetlenia typu świetlówkowego lub HPS na LED nie tylko poprawiła jakość światła i dobrostanu zwierząt, ale także może wygenerować finansowe korzyści dla hodowcy
Dowiedz się więcej o modernizacji oświetlenia od ekspertów i zapytaj o ofertę.

ENERGA Oświetlenia
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. październik 2023 23:59