• Czas zadbać o wiosenny odrost traw

    • ?
    O znaczeniu wykonania niektórych zabiegów pielęgnacyjnych na użytkach zielonych przypominaliśmy kilka tygodni temu. Takie czynniki jak termin i wysokość ostatniego koszenia, wykaszanie niedojadów, czy przegląd urządzeń melioracyjnych, ma duże znaczenie dla przezimowania gatunków roślin w poroście i ich produktywności w przyszłym roku.
  • Nawożene obronikiem zgodnie z przepisami

    • ?
    Rolnictwo uważa się za poważne źródło zanieczyszczeń wód azotanami. W celu racjonalnego gospodarowania nawozami naturalnymi ograniczającego ryzyko zanieczyszczania środowiska w UE wprowadzono stosowne przepisy.