envato elements
StoryEditorKontrola ciągników

Badanie techniczne ciągników: kiedy można je wykonać w gospodarstwie?

07.09.2023., 12:00h
Nowelizacja przepisów umożliwi przeprowadzanie badań technicznych ciągników poza stacjami kontroli pojazdów. W określonych przypadkach całą procedurę będzie można przeprowadzić na terenie gospodarstwa. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne ciągnika? 

Ciągnik rolniczy, tak samo jak inne pojazdy, podlega obowiązkowi przeprowadzania kontroli technicznej. Rolnik będący właścicielem traktora musi zadbać o to, by miał on aktualne badanie techniczne. Wykonuje się je po raz pierwszy w ciągu 3 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu, następnie w ciągu 2 lat, a kolejne badania już co roku. Jedank w przypadku ciągników rolniczych przegląd techniczny ważny jest przez 2 lata.

Posiadacz ciągnika musi o tym pamiętać, bowiem za brak okresowego badania technicznego grozi kara: można zapłacić mandat w wysokości od 1500 do nawet 5000 zł.  

Ile kosztuje badanie okresowe traktora? 

Cena okresowych badań technicznych jest ustalana przez odpowiednie rozporządzenie prawne. Właściciele stacji diagnostycznych nie mogą zatem narzucić własnych stawek. Te ceny od wielu lat nie uległy zmianie. W 2023 koszt przeglądu ciągnika rolniczego w stacji kontroli pojazdów wynosi 63 zł. 

Czy można przeprowadzić kontrolę ciągnika poza stacją diagnostyczną? 

Do tej pory niemożliwe było przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej ciągnika lub przyczepy rolniczej poza stacją diagnostyczną. Wywoływało to niekiedy kłopoty dla rolników, ponieważ takie stacje często znajdują się z dala od gospodarstw. Gospodarz, który posiada kilka maszyn, musiał zatem poświęcić dużo czasu na przejazd traktorami z przyczepami do stacji kontroli pojazdów i z powrotem. Skargi rolników dotarły do polityków, którzy w czerwcu 2023 rozpoczęli pracę nad poprawką dotyczącą badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. 

Przegląd ciągnika w gospodarstwie: od kiedy można będzie to zrobić? 

Poprawkę o badaniach technicznych ciągników i przyczep zaakceptowano w czerwcu 2023. 28 sierpnia pojawiła się w Dzienniku Ustaw z numerem 1720. Przepisy nie wchodzą jednak w życie z dniem opublikowania. Zaczną obowiązywać dopiero za kilka miesięcy.

Przeprowadzenie okresowego przeglądu ciągnika we własnym gospodarstwie rolnik będzie mógł zlecić dopiero od 1 czerwca 2024. Skąd ta zwłoka? Zapas czasu jest potrzebny, by ministerstwo transportu wydało przepisy wykonawcze, określające sposób i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia badań. 

Kiedy można przeprowadzić badanie techniczne traktora w gospodarstwie? 

W Dzienniku Ustaw znajdziemy następujące zapisy, które regulują warunki przeprowadzania przeglądu technicznego ciągnika poza stacją diagnostyczną: 

  • 12b. Badanie techniczne ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami może być przeprowadzane w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów, jeżeli: 
    • 1) infrastruktura ta spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 84b; 
    • 2) przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą prowadzący stację kontroli pojazdów posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe określone w tych przepisach. 
  • 12c. Przepis ust. 12b nie dotyczy badania technicznego, o którym mowa w ust. 3 i 11. 
  • 12d. Badanie techniczne pojazdów, o których mowa w ust. 12b, przeprowadza się na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu. Właściciel lub posiadacz pojazdu składa wniosek do przedsiębiorcy lub podmiotu niebędącego przedsiębiorcą prowadzącego stację kontroli pojazdów w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej. Właściciel lub posiadacz pojazdu we wniosku potwierdza, że dysponuje infrastrukturą spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 84b, w której istnieje możliwość przeprowadzenia badania technicznego. 
  • 12e. Koszt dojazdu uprawnionego diagnosty do infrastruktury, o której mowa w ust. 12b, pokrywa właściciel lub posiadacz pojazdu wraz ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 12d. 
  • 12f. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania technicznego uprawniony diagnosta dokonuje weryfikacji, czy infrastruktura, o której mowa w ust. 12b, spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 84b. 
  • 12g. W przypadku gdy w ocenie uprawnionego diagnosty infrastruktura, o której mowa w ust. 12b, nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 84b, uprawniony diagnosta odmawia przeprowadzenia badania technicznego.

źródło: Dziennik Ustaw

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. grudzień 2023 03:41