StoryEditorWiadomości rolnicze

Chroniona lizyna wspomaga rozród i laktację krów

03.11.2022., 06:11h
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Illinois (USA) wskazały, że podawanie lizyny chronionej w żwaczu w okresie przejściowym może przyczynić się do poprawy zdrowia i kondycji macicy. Lizyna jest aminokwasem niezbędnym dla krów mlecznych, a dodana do dawki pokarmowej na odpowiednim poziomie pomaga zwiększyć produkcję mleka.

Dlaczego okres po wycieleniu jest tak ważny dla przyszłej płodności krów?

Po porodzie w organizmie krów zachodzi wiele skomplikowanych procesów, które prowadzą do powrotu narządu rodnego do stanu sprzed ciąży. Ich efektem jest doprowadzenie narządu płciowego do morfologicznego i funkcjonalnego stanu, który umożliwi kolejne zapłodnienie i rozwój ciąży. W tym okresie następuje proces regeneracji komórek i potencjalnie krowa podatna jest na występowanie stanów zapalnych i infekcji.

Jak dodatek lizyny podawany krowom przed i po wycieleniu wpłynął na rozród i zdrowie krów?

Zespół amerykańskich naukowców postanowił przeprowadzić doświadczenie, dodając produkt chronionej lizyny do mieszaniny TMR w ilości 0,54% dawki i skarmiając go przez 28 dni przed planowanym wycieleniem. Po porodzie przez kolejne 28 dni dodawano 0,4% lizyny do dawki. Krowy otrzymywały dodatek lizyny przed wycieleniem lub po nim (lub też w obu przypadkach) jednocześnie z grupą kontrolną, która nie spożywała dodatkowej lizyny w żadnym z tych okresów.

Okazało się, że geny zaangażowane w produkcję białek zapalnych w macicy zostały zredukowane właśnie za pomocą lizyny chronionej w żwaczu, szczególnie u krów, które pobierały lizynę przed porodem i po nim. Ponadto, naukowcy zaobserwowali zwiększoną aktywność genów, „zaangażowanych” w utrzymanie macicy w dobrym zdrowiu. Tak więc, uzyskane wyniki wskazują na zmniejszenie stanów zapalnych macicy u tych krów, co oznacza, że mogą one zużywać mniej energii na obronę przed infekcją.

O ile po suplementacji lizyny poprawiła się ogólna kondycja macicy, o tyle naukowcy nie wykryli statystycznej różnicy w zapaleniu macicy u krów, które pobierały lizynę i tych, które jej nie otrzymywały. Niemniej potwierdzono, że po przeliczeniu liczby komórek zapalnych w macicy, krowy otrzymujące lizynę chronioną w żwaczu miały mniejszą ich liczbę, co wskazuje na mniejszy stan zapalny.

Dodatek chronionej lizyny dla krów w okresie przejściowym może przyczynić się do poprawy kondycji zdrowia macicy

  • Dodatek chronionej lizyny dla krów w okresie przejściowym może przyczynić się do poprawy kondycji zdrowia macicy

Naukowcy prześledzili również pierwszy, poporodowy cykl pęcherzyków w jajnikach. Lizyna nie miała wpływu na czas do pierwszej owulacji ani na średnicę pęcherzyka podczas owulacji. Efekty działania pokrywają się z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi metioniny chronionej w żwaczu. Chociaż chroniona lizyna i metionina nie są powszechnie stosowane w gotowych paszach, to żywieniowcy zaczynają dostrzegać ich znaczenie, szczególnie, że zapalenie macicy to powszechny problem w mlecznych stadach, który znacznie pogarsza parametry rozrodu. W USA infekcje macicy dotykają nawet 30% krów mlecznych.

Beata Dąbrowska
Zdjęcie: Beata Dąbrowska
Źródło: Thedairysite.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 18:35