O jakie pieniądze mogą jeszcze wnioskować rolnicy w tym roku?Archiwum top agrar Polska/Katarzyna Sierszeńska
StoryEditorDotacje dla rolników

TERMINY dopłat i dotacji z ARiMR. O jakie pieniądze mogą wnioskować rolnicy jeszcze w tym roku?

09.08.2023., 14:11h
W ARiMR, KOWR i urzędach gminy trwa nabór wniosków o różne dopłaty. Na co rolnicy mogą otrzymać wsparcie? O jakie pieniądze będą mogli wnioskować jeszcze w tym roku?

Nabór wniosków o dopłaty dla rolników w ARiMR, KOWR i urzędach gmin

Obecnie ARiMR prowadzi kilka naborów wniosków. Rolnicy mogą ubiegać się m.in. o dopłaty do materiału siewnego czy o płatność dla małych gospodarstw.  Za chwilę ruszą także kolejne nabory, m.in. popularna Premia dla młodego rolnika, gdzie można otrzymać 200 tys. zł. W tym samym czasie będzie się można ubiegać także o 120 tys. zł dotacji na "Rozwój małych gospodarstw". 

Wnioski o pomoc przyjmuje także KOWR oraz urzędy gmin i miast.

Poniżej przedstawimy zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach nowego Planu Strategicznego, PROW oraz pomocy krajowej. O jakie pieniądze mogą wnioskować w tym roku rolnicy ?​

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne

 • Rolnictwo ekologiczne - dodatkowy termin naboru na zmianę wniosku - do 31 sierpnia 2023 

Pozostałe nabory:

 • Dopłaty do materiału siewnego - do 14 sierpnia 2023
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej z PROW 20214-2020 - do 29 grudnia 2023
 • Rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa (wnioski do KOWR) - do 31 sierpnia 2023 
 • Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze (wnioski do gminy lub urzędu miasta) - do 31 sierpnia 2023 
 • Locha+” - zgłoszenie do ARiMR do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - 15 listopada-15 grudnia 2023 (1,263 mld zł)
 • Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - 7 września-6 października 2023 (94 mln zł)
 • Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - 30 sierpnia-29 września 2023 (468 mln zł)
 • Premie dla młodych rolników (premia, o którą będą mogli starać się gospodarze wynosi 200 tys. zł. Zostanie wypłacona w dwóch ratach) - 30 sierpnia-29 września 2023 (811 mln zł)

Interwencje sektorowe: produkty pszczele

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - 15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (1 mln zł)
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych -  15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (20 mln zł, obecnie do 25 sierpnia trwa składanie wniosków o płatność)
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi - 15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (15 mln zł, obecnie do 25 sierpnia trwa składanie wniosków o płatność)
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej - 15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (3 mln zł)
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół - 15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (8 mln zł, obecnie do 31 sierpnia trwa składanie wniosków o płatność)
 • Wsparcie naukowo-badawcze - 15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (1 mln zł)
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - 15 listopada 2023 - 15 grudnia 2023 (0,3 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - 4 września -3 października 2023 (- zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności - 27 listopada 2023-25 stycznia 2024 (174 mln zł) 

Transfer wiedzy i doradztwa

 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - 31 sierpnia 2023 - 25 września 2023 (13 mln zł)

Do pobrania:


Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. kwiecień 2024 02:32