StoryEditorWiadomości rolnicze

Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony! Do kiedy?

08.11.2022., 15:11h
Termin składania wniosków o pomoc suszową został przedłużony! Do kiedy rolnicy mogą dostarczyć dokumenty do ARiMR?

W związku z awarią aplikacji suszowej rolnicy nie mogą pobierać protokołów z szacowania suszy. Dokumenty te są im potrzebne do złożenia wniosku o pomoc suszową. Dlatego od wielu dni rolnicy, izby rolnicze i politycy apelują do ministerstwa rolnictwa o przedłużenie terminu składania wniosków o wsparcie.

Termin składania wniosków o pomoc suszową został przedłużony

Prośby te przyniosły skutek i resort rolnictwa zdecydował o wydłużeniu naboru o 8 dni - do 23 listopada. Pierwotnie termin ten upływał 15 listopada.

- Napłynęło do nas od rolników wiele skarg ws. składania wniosków suszowych. Wychodzimy im naprzeciw i przedłużamy termin składania wniosków do 23 listopada ????????- poinformował na Twitterze wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Również biuro prasowe resortu rolnictwa poinformowało naszą Redakcję, że minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków. 

- Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada br. Pomoc dotyczyć będzie rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej - wyjaśnia nam ministerstwo.

Aplikacja suszowa nie działa. Rolnicy budzą się w nocy, żeby pobrać protokół

W tym roku problemy ze składaniem wniosków suszowych i pobieraniem protokołów są ogromne. Rolnicy w całej Polsce od kilku dni nie mogą wygenerować kalkulacji. Dochodzi do takich absurdów, że budzą się w nocy w nadziei, że przy mniejszym obciążeniu systemu zapiszą plik pdf.

- Wstaję codziennie o 2-3 w nocy, żeby wygenerować dokument. Ale się nie udaje - tłumaczy nam jeden z wielkopolskich rolników. 

Interwencję w sprawie niedziałającej aplikacji suszowej podjął sam Rzecznik Praw Obywatelskich. Ocenił, że przez awarię rolnicy nie wiedzą, czy dostaną pieniądze. - Są w stanie dużej niepewności - zaznaczył. 

Dlaczego nie działa aplikacja suszowa?

Resort rolnictwa w informacji przysłanej do naszej Redakcji poinformował, że w tym roku ponad 250 tys. producentów rolnych złożyło wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. 

- Tak duże zainteresowanie oszacowaniem szkód powstałych w wyniku suszy spowodowało przeciążenie aplikacji oraz problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód. Stąd decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków do 23 listopada br. - tłumaczy ministerstwo rolnictwa.

Kto może ubiegać o pomoc suszową?

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy suszowej. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków na kwotę 138 mln zł.

Pomoc będzie udzielona rodzinom rolniczym, które odniosły straty w gospodarstwie spowodowane wystąpieniem w 2022 r.:

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję,
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Pomoc przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc będzie przyznawana jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Jaka jest wysokość pomocy suszowej dla rolników i ich rodzin?

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

 • 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody: 
  • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
  • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody,
 • 5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:
  • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
  • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Pomoc suszowa 2022: kiedy i gdzie można składać wnioski?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi już się rozpoczął. Biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały dokumenty do 15 listopada. O dacie złożenia wniosku decyduje termin jego wpływu do placówki ARiMR.

Wnioski mogą być składane:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Skąd można pobrać wniosek o pomoc klęskową?

Wniosek wraz z instrukcją wypełnienia można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Znajduje się on TUTAJ.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową
W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:
 • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo
 • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym
pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Samotny rolnik bez pomocy suszowej

W związku z tym, że pomoc jest dla rodziny, pomoc suszowa w 2022 r. nie przysługuje rolnikom samotnym prowadzącym gospodarstwo rolne. Pracownicy ARiMR powołują się na zapis w instrukcji wypełniania wniosku, który mówi, że pomoc przysługuje rodzinie, w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Natomiast jeśli rolnik zamieszkuje np. z rodzicem/rodzicami i z nimi prowadzi gospodarstwo, jest upoważniony do otrzymania wsparcia.

Będzie drugi nabór wniosków o pomoc suszową

Udało nam się jednak ustalić, że samotni lub żyjący w nieformalnych związkach rolnicy faktycznie nie będą mogli ubiegać się o pomoc w tym naborze. Należne im pieniądze prawdopodobnie jednak nie przepadną, bo w następnym roku rząd planuje uruchomienie kolejnej pomocy suszowej za 2022 roku, tym razem w formule de minimis.

- Ci rolnicy, którzy nie spełnią kryteriów pomocy społecznej i nie załapią się na rekompensatę w tym roku, a będą mieli szkody udowodnione protokołami strat za 2022 rok, otrzymają pomoc suszową w następnym roku. Wtedy będziemy wypłacać rekompensaty do hektara w ramach nowego limitu pomocy de minimis. Więc w tym roku wypłacimy część w ramach pomocy społecznej, a resztę będziemy uzupełniać w roku następnym – powiedział minister Kowalczyk. 

Można przypuszczać, że szef resortu rolnictwa miał na myśli m.in. rolników bez rodzin. Wątpliwości w tej sprawie rozwieje interpretacja przepisów z ARiMR lub z MRiRW, na którą czekamy.

Ile pieniędzy na pomoc klęskową?

Pula pomocy wynosi 450 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany się współczynnik korygujący.

Kamila Szałaj, fot. J. Michalski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 20:36