StoryEditorWiadomości rolnicze

Pracownicy ARiMR chcą zmian w pomocy suszowej. Rolnicy szybciej dostaną kasę?

07.12.2022., 08:12h
Urzędnicy ARiMR apelują do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian w programie pomocy suszowej. Argumentują, że dzięki temu szybciej wypłacą rolnikom pieniądze.

UWAGA! AKTUALIZACJA 13.12.2022: Są już znane stawki pomocy suszowej po uwzględnieniu współczynnika korygującego! Wiemy też, kiedy ARiMR zacznie wypłacać pieniądze.

Pracownicy ARiMR chcą zmian w pomocy suszowej

30 listopada ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o pomoc suszową. Obecnie trwa liczenie Związki zawodowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apelują do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian w programie pomocy suszowej. Twierdzą, że dzięki temu szybciej zrealizują przelewy dla rolników.

- W związku z dużą ilością pracy związaną z obsługą wniosków o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi, NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia i wprowadzenie zapisów umożliwiających odstąpienie od wysłania decyzji w przypadku uwzględnienia żądania rolnika w całości. Wnioskowane zmiana umożliwi szybszą obsługę płatności – napisała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ARiMR. 

Zdaniem związkowców taka zmiana nie tylko przyśpieszy obsługę wniosków dotyczących wsparcia rodziny, ale także przyspieszy wypłaty dopłat bezpośrednich. Pozwoli też zaoszczędzić znaczne kwoty z tytułu drukowania i wysyłki wzmiankowanych decyzji.  

- Ma to szczególne znaczenie w sytuacji kiedy Premier i Rząd apelują o oszczędności. Mamy nadzieję, że Wicepremier Minister Rolnictw Henryk Kowalczyk rozważy wszystkie argumenty za takim rozwiązaniem i podejmie pozytywną decyzję w tym zakresie – podsumowują związkowcy. 

Kiedy ARiMR wypłaci pomoc suszową rolnikom?

O to, kiedy rolnicy dostaną pomoc suszową zapytaliśmy ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Jak można wywnioskować z jego słów niewykluczone, że część rolników otrzyma pieniądze… już na Gwiazdkę, a najpóźniej na Sylwestra.

- Pomoc związana z klęską suszy to pomoc socjalna. Powinna być wypłacona do końca grudnia, ponieważ są to pieniądze tegoroczne, poza limitem de minimis. Stąd konieczność ich wypłacenia do końca 2022 roku – wyjaśnia w rozmowie z nami Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa.

Z kolei z naszych wczorajszych rozmów z ARiMR wynika, że pierwsze przelewy zostaną wysłane na konta rolników 20 grudnia 2022 r. Natomiast cały czas nie wiadomo, jakie będą stawki pomocy suszowej. Ponieważ kwota, o którą ubiegają się rolnicy jest wyższa niż zakładany budżet, musi być zastosowany współczynnik korygujący. 

Więcej na temat wysokości pomocy i terminów jej wypłaty przeczytasz TUTAJ.

Pracownicy ARIMR czekają na podwyżki, a ministerstwo tłumaczy, że już dostali

Kolejną kwestią, na którą zwracają uwagę pracownicy ARiMR jest sprawa podwyżek. Wielokrotnie apelowali o wyższe pensje. Sprawą zainteresowali się także posłowie. 

- ARiMR jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej, która w 2021 roku wypłaciła 25,8 mld środków pomocy finansowej dla Polskiej Wsi. Jaskrawą dysproporcję stanowi stosunek wartości obsługiwanych wniosków pomocowych, które średnio opiewają na kwotę 2,24 mln zł i wysokości przeciętnego wynagrodzenia pracownika agencji, które wynosi poniżej 58 000 zł brutto rocznie. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, że pracownicy obciążeni są coraz większą pracą na skutek wzrostu liczby programów pomocowych, braku wzrostu liczby etatów oraz licznego odchodzenia doświadczonych specjalistów do sektora prywatnego. W dalszej perspektywie, bez jednoznacznego stanowiska ministerstwa i rządu może dojść do sytuacji niewydolności agencji co bezpośrednio dotknie wszystkich interesariuszy, a w szczególności Polską Wieś – napisał do ministra rolnictwa poseł Jarosław Wałęsa. 

Resort rolnictwa tłumaczy jednak, że wynagrodzenia osobowe w 2022 r. w ARiMR wzrosły o ponad 21 proc. w porównaniu do roku poprzedniego i uznaje sprawę za zamkniętą.

MRiRW poinformowało, że w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na lata 2022-2023 uwzględniono dla Agencji łącznie wzrost wynagrodzeń osobowych o 31,1 proc. w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021, czyli ujęto dodatkowe środki na wynagrodzenia dla ARiMR w kwocie 226 110 tys. zł, z tego w roku: 

  • 2022 – wzrost o 18,8 proc. w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o kwotę 136 215 tys. zł,
  • 2023 – wzrost o 10,4 proc. w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022, tj. o kwotę 89 895 tys. zł.
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zabezpieczone zostały środki na sfinansowanie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

- Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu na rok 2022 przyznane zostały środki z decyzji Ministra Finansów przeznaczone na Pomoc Techniczną dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 23 750 tys. zł, w tym 19 851 tys. zł na wynagrodzenia osobowe. Uwzględniając powyższe, wynagrodzenia osobowe w 2022 r. wzrosły o ponad 21 proc. w porównaniu do roku poprzedniego - napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

wk
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 02:50