StoryEditorWiadomości rolnicze

Zamiast IJHARS to skarbówka będzie kontrolować rolników

09.12.2022., 14:12h
W świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, niektóre zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zostaną przeniesione do KAS.

Czym zajmuje się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych to państwowa inspekcja sprawująca nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz kontrolą warunków ich składowania i transportu.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powstała na mocy ustawy z 21 grudnia 2000 o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która weszła w życie 1 stycznia 2003. Inspekcja powstała z połączenia Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych i Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Owoce i warzywa w szkołach będą kontrolowane przez KAS

Projekt noweli przedłożony przez ministra rolnictwa zakłada, że kontrole finansowania ze środków unijnych owoców i warzyw serwowanych w szkołach oraz dot. wsparcia pszczelarstwa zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dotychczasowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) są związane z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).  Teraz zadaniem to spocznie na Krajowej Administracji Skarbowej.

Najważniejsze rozwiązania noweli - oprócz kontroli owoców i warzyw w szkołach, także wsparcia pszczelarstwa

Obecnie kontrole (zwane kontrolami ex-post) związane z prawidłowością wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zajmuje się IJHARS. Po wejściu w życie nowych przepisów, a więc od 1 kwietnia 2023 roku, kontrole te będzie przeprowadzane przez dyrektorów izb administracji skarbowej.

Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów przejmie od resortu rolnictwa zadania przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot. enbato.elements

 

 

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. wrzesień 2023 13:36