StoryEditorWiadomości rolnicze

O dopłatach bezpośrednich na nowych zasadach i dzierżawie ziemi podczas Wielkopolskich Forów Rolniczych

06.03.2023., 15:03h
Nowelizacje projektów i ustaw, dotyczące rolnictwa i rozwoju wsi są wprowadzane bardzo często, co uniemożliwia rolnikom orientację we wszystkich proponowanych zmianach. W roku 2023 czekają na nich kolejne nowości, będące wynikiem reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego. W Wielkopolsce naprzeciw rolnikom postanowiła wyjść Wielkopolska Izba Rolnicza, która przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przeprowadziła cykl szkoleń pod nazwą “Wielkopolskie Fora Rolnicze — Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. 

W jakim celu zorganizowano “Wielkopolskie Fora Rolnicze”? 

Cykl szkoleń składających się na projekt “Wielkopolskie Fora Rolnicze — Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” powstał w celu wsparcia rolników, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach WPR. WIR przeprowadził 31 spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym, których założeniem było wdrożenie rolników w znowelizowane zasady projektu, do jakiego zamierzają przystąpić. 

Prawie 6 tys. rolników uczestniczyło w forach rolniczych 

Spotkania zorganizowane przez WIR przy współudziale pozostałych instytucji rolniczych działających na terenie województwa wielkopolskiego odniosły zamierzony skutek. Od 16 stycznia 2023 r. rolnicy z wielu wielkopolskich powiatów uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich cyklu. Organizatorzy nie mogli narzekać na frekwencję, ponieważ za każdym razem sale konferencyjne były wypełnione po brzegi, począwszy od pierwszego spotkania w powiecie nowotomyskim i kończąc na konferencji podsumowującej w powiecie pleszewskim, która została zorganizowana na terenie tamtejszego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 5 720 osób, którymi byli rolnicy, uczniowie szkół średnich o profilach rolniczych, studenci kierunków rolniczych i działacze samorządów i organizacji rolniczych. 

Zmiany w KPS dla WPR, o których każdy rolnik wiedzieć powinien 

Od 2023 roku rolnicy rozpoczną składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informacja, dotycząca zmian wprowadzonych do Krajowego Planu Strategicznego związanego z WPR nie była dla wnioskodawców pocieszająca, dlatego dzięki zorganizowanemu forum rolniczemu, zostały rozwiane wszelkie wątpliwości. 

KPS zakłada zmiany w kwestii płatności obszarowych, do czego zalicza się m.in.: 

 • nową, wzmocnioną warunkowość, 
 • ekoschematy, będące dobrowolnym, rocznym zobowiązaniem rolnika do stosowania praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska oraz dobrostanu zwierząt. 

Uzyskane podczas spotkań przez rolników informacje będą miały istotne zastosowanie w planach finansowych tworzonych na nadchodzące lata. 

Czy organizatorom forów udało się omówić wszystkie kwestie związane ze zmianami w KPS? 

Główną ideą dedykowanych rolnikom z Wielkopolski spotkań było przekazanie im i wyjaśnienie wszystkich niezbędnych przed rozpoczęciem naborów informacji po to, by mogli w pełni skorzystać z możliwych rozwiązań WPR. Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania przedstawicieli instytucji rolniczych na rzecz rolników, nie udało się sprecyzować tego, w jaki sposób będą realizowane konkretne działania, czego powodem był ciągły brak rozporządzeń wykonawczych. Wraz z upływem czasu, informacje związane z obowiązkami rolników, wynikającymi z uczestnictwa we WPR i sposobami ich egzekwowania są udostępniane, dlatego uzupełnienie braków jest możliwe. 

Jak przebiegały spotkania podczas “Wielkopolskich Forów Rolniczych — Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”? 

Schemat prowadzonych na terenie Wielkopolski spotkań z rolnikami był niemalże jednakowy. Jako pierwsi głos zabierali eksperci z WIR, ODR i ARiMR, omawiając założenia Krajowego Planu Strategicznego i ekoschematów na podstawie prezentacji multimedialnej. W wystąpieniach brali udział przedstawiciele wielkopolskiego samorządu rolniczego, Zarządu i Członków WIR, którzy wcielali się w role moderatorów spotkań. 

Do głównych kwestii poruszonych podczas spotkań zaliczono: 

 • kontekst zmian WPR – w tym Plan Mac Sharry’ego i założenia Europejskiego Zielonego Ładu, 
 • zmiany w warunkowościach, 
 • ekoschematy, 
 • wnioski, 
 • harmonogram naborów. 

Na pytania zadawane przez rolników znaleziono odpowiedzi 

Rolnicy biorący udział w organizowanych spotkaniach z chęcią zadawali nurtujące ich pytania, na które w większym lub mniejszym stopniu starali się odpowiedzieć przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolników. Głównym zmartwieniem uczestników były warunki, które będą musieli spełnić w ramach poszczególnych ekoschematów, a także, w jaki sposób będzie kontrolowana ich realizacja. Poza tym, wśród pytań zadawanych przez rolników pojawiły się te dotyczące: 

 • tragicznej sytuacji na rynku zbóż, 
 • problemów w hodowli trzody, 
 • drastycznych obniżek cen mleka, 
 • sytuacji na rynku nawozów i innych środków ochrony roślin, 
 • nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, 
 • wysokości emerytur rolnych, 
 • szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolnej o zmianach w KPS 

Podczas spotkań z rolnikami obecny był również prezes WIR, Piotr Walkowski, który poinformował rolników, że wprowadzone zmiany będą egzekwowały od nich większego przygotowania przed złożeniem wniosku, niż dotychczas. Istotna będzie kwestia struktury upraw, która musi spełniać określone wymagania, konsultacje z doradcą rolniczym, jeśli korzysta się z jego usług, by nie pominąć kwestii istotnych przy składaniu wniosku. W celu ułatwienia obliczeń na stronie WIR udostępnione zostały dwa kalkulatory, obliczające zgodność struktury upraw z wymogami. 

Wielkopolskie Fora Rolnicze to zasługa wielu instytucji 

Pomimo tego, że tematykę spotkań zdominowały kwestie związane z Krajowym Planem Strategicznym i Wspólną Polityką Rolną, to nie zabrakło na nich przedstawicieli wielu innych instytucji działających na rzecz rolnictwa np. KRUS-u, KOWR-u czy Instytucji Weterynaryjnych. Oprócz tego nad spotkaniami sprawowany był patronat medialny, dzięki któremu o zorganizowanych w Wielkopolsce szkoleniach dowiedział się cały kraj. W forach uczestniczyli przedstawiciele mediów takich jak: TVP 3 Poznań, Radia Poznań, Głosu Wielkopolskiego, Top Agrar Polska, Tygodnika Poradnika Rolniczego, Siewcy Wielkopolskiego, Poradnika Gospodarskiego, Wieści Rolniczych oraz portalu Agrokonsument.pl. 

Wielkopolskie instytucje rolnicze wyszły naprzeciw rolnikom 

Tematy związane z brakiem szkoleń dla rolników i wciąż zmieniającą się polityką rolną, za którą nie nadążają czasem nawet zasiadający na wysokich stanowiskach urzędnicy, były w ostatnim czasie podejmowane wielokrotnie m.in. przez przewodniczącego prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Jak się okazuje, przedstawiciele wielkopolskich instytucji rolniczych postanowili przeciwdziałać niewiedzy i wesprzeć rolników w ich pracy. Podjęte przez nich działania, były pierwszymi takimi na terenie całego kraju, dzięki którym miejscowi gospodarze mogli dowiedzieć się i, przede wszystkim, zrozumieć więcej. Czy to możliwe, że pozostałe województwa wezmą przykład z Wielkopolski i ruszą na wieś, by odpowiedzieć na pytania zainteresowanych zmianami rolników? 

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 17:28