Wilki zagryzają bydło rolnikom, a ministerstwo ”nie jest zainteresowana zmianą statusu ochronnego”Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorStatus ochrony wilka

Wilki zagryzają bydło rolnikom, a ministerstwo "nie jest zainteresowane zmianą statusu ochronnego"

17.04.2024., 12:30h
Wraz z początkiem lipca br. KRIR wystąpił do organów UE z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z nieustannie powiększającą się populacją wilka. Jakie jest stanowisko MKiŚ w tej sprawie?

MKiŚ: „Wilk może zostać objęty ochroną gatunkową, częściową”

Minister klimatu i środowiska Michał Dorożała w odpowiedzi na pismo skierowane do resortu przez Krajową Radę Izb Rolniczych nadmienił, że Polska podczas ratyfikacji Konwencji Berneńskiej zgłosiła zastrzeżenie do artykułu stanowiącego o ochronie wilka, by móc objąć ten gatunek na swoim terenie „statusem ochrony innym niż przewidziany w konwencji”.

W związku z powyższym obecnie możliwe jest objęcie wilka w Polsce ochroną gatunkową częściowo, jednak gatunek ten, pomimo zgłoszeń o atakach napływających od rolników, nadal pozostaje pod ochroną całkowitą.

Czy będzie zmiana statusu ochrony wilka w Polsce?

W załączniku do II Konwencji z 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej wilk występuje jako gatunek zwierzęcia ściśle chronionego. Pomimo zastrzeżenia Polski, które umożliwia jej zmianę statusu ochrony wilka na częściowy, ten gatunek na terenie naszego państwa nadal znajduje się pod ochroną ścisłą.

Jak wskazuje minister Dorożała, takie działanie ma na celu zapewnienie właściwego stanu ochrony wilka. Aktualnie w sytuacjach tego wymagających wydawane są decyzje umożliwiające odstąpienie od obowiązującego prawa na tyle, o ile jest to zgodne z zapisami Konwencji Berneńskiej. Zdaniem polityka, obecny system zezwoleń, dający możliwość uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki oraz dopłat do środków prewencyjnych, umożliwia elastyczne zarządzanie populacją wilka w Polsce.

W związku z powyższym minister Dorożała jednoznacznie stwierdził, że Polska dysponuje sprawnie funkcjonującym systemem zarządzania oraz ochrony i „nie jest zainteresowana zmianą statusu ochronnego wilka w Konwencji Berneńskiej i wstrzyma się od głosu podczas debaty w Radzie na ten temat”. Ponadto minister wskazał, że stanowiska poszczególnych państw w tej sprawie zostały przedstawione podczas spotkania WPIEI-Biodiversity 4 kwietnia br.

Rolnicy oburzeni decyzją ws. zmiany statusu ochrony wilka

Swojego oburzenia stanowiskiem MKiŚ nie ukrywają rolnicy. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza za pośrednictwem platformy Facebook odniosła się do zaistniałej sytuacji, przypominając, że problemy, które wynikają z bytowania wilka blisko ludzkich siedlisk, są ogromne. O powadze sytuacji świadczą również liczne zgłoszenia od rolników poszkodowanych przez ataki wilków na ich bydło.

Na łamach naszego portalu również niejednokrotnie informowaliśmy o interwencjach w tej sprawie:

Oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 11:08