StoryEditorWiadomości rolnicze

O czym KGW muszą pamiętać, żeby nie stracić dotacji za 2022 rok?

26.01.2023., 12:01h
Do 31 stycznia 2023 r. koła gospodyń wiejskich muszą rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki. Jak złożyć takie rozliczenie?

ARiMR przypomina, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a do 31 grudnia 2022 r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie.

Każde koło ma obowiązek przedstawić rozliczenie do ARiMR. Inaczej musi zwrócić pieniądze

W minionym roku koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogły ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 61,6 mln zł przyznano 11 375 kołom. Dla porównania w 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Każde z kół zobowiązane jest do 31 stycznia 2023 roku przedstawić w ARiMR rozliczenie otrzymanych środków. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić przyznaną pomoc. 

Na dzień 23 stycznia 2023 r. placówki Agencji otrzymały jedynie 6207 sprawozdań, czyli zaledwie 55 proc. zobowiązanych do tego KGW. Najwięcej rozliczeń zarejestrowano w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. 

Wysokość dofinansowania dla koła gospodyń wiejskich

Wysokość dotacji była uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o jej przyznanie:

  • 5 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 6 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 7 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Na co Koła mogą przeznaczyć środki z ARiMR?

Tych możliwości jest całkiem sporo, np.

  • na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach,
  • na działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • na inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi,
  • na rozwijanie regionalnej kultury ludowej,
  • na upowszechniania współdziałania i wprowadzanie racjonalnych metod gospodarowania.

Gdzie złożyć rozliczenie dotacji dla koła gospodyń wiejskich?

Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę KGW.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. archiwum TPR (KGW Gruszki)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. wrzesień 2023 05:25